KIM JESTEŚMY I W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Wszystkimi naszymi produktami i usługami na terenie Wielkiej Brytanii i Europy zarządza:

TWG Services Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 1883565, z siedzibą pod adresem Twenty Kingston Road, Staines upon Thames, Surrey TW18 4LG. Spółka ta została zatwierdzona i podlega regulacjom wydawanym przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

W przypadku, gdy ta spółka jest wskazana jako administrator jakichkolwiek produktów i usług udostępnianych albo świadczonych użytkownikowi przez nas, pełni ona funkcję administratora danych osobowych użytkownika wspólnie z dostawcą/usługodawcą.

Produkty ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii i Europie:

są zapewniane przez:

London General Insurance Company Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 1865673, z siedzibą pod adresem Twenty Kingston Road, Staines upon Thames, Surrey TW18 4LG. Spółka ta została zatwierdzona przez brytyjski Urząd Regulacji Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority) i podlega regulacjom wydawanym przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego i Urząd Regulacji Ostrożnościowej;

albo przez:

London General Life Company Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 2443666, z siedzibą pod adresem Twenty Kingston Road, Staines upon Thames, Surrey TW18 4LG. Spółka ta została zatwierdzona przez brytyjski Urząd Regulacji Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority) i podlega regulacjom wydawanym przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego i Urząd Regulacji Ostrożnościowej;

W przypadku produktów ubezpieczeniowych ubezpieczyciel zawsze pełni funkcję administratora danych osobowych użytkownika wspólnie z administratorem.

Produkty inne niż ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii i Europie:

są zapewniane przez:

The Warranty Group Services (Isle of Man) Limited, spółkę zarejestrowaną na Wyspie Man pod numerem rejestracyjnym 094279C, z siedzibą pod adresem St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE;

albo przez:

TWG Services Limited (dane spółki jak wyżej)

W przypadku produktów innych niż ubezpieczeniowe usługodawca zawsze pełni funkcję administratora danych osobowych użytkownika wspólnie z administratorem, jeżeli są to różne podmioty.

Sposób wykorzystywania danych użytkownika:

 • „My” oznacza zarówno dostawcę/usługodawcę, jak i administratora produktu użytkownika (jeżeli są to różne podmioty).
 • Pełnimy funkcję administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkownika i jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności i bezpieczeństwa jego danych osobowych.
 • Obejmują one imię i nazwisko użytkownika oraz jego dane kontaktowe, takie jak adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku nieprzekazania nam wymaganych danych osobowych, możemy nie mieć możliwości świadczenia usług określonych w planie. Dane użytkownika są przetwarzane w tych celach zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) i (c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej.
 • Oprócz zarządzania planem użytkownika, w tym zapobiegania roszczeniom i oszustwom, może to obejmować przekazywanie informacji o użytkowniku w sposób poufny dostawcom produktów i usług (w tym napraw) zatrudnianych przez użytkownika albo przez nas w ramach zakupu albo wykonywania planu.
 • Informacje administracyjne, w tym szczegółowe informacje dotyczące wygaśnięcia/przedłużenia planu możemy dostarczać pocztą tradycyjną, elektroniczną, w wiadomości tekstowej albo telefonicznie. Możemy w ten sposób również przekazywać inne informacje, w tym informacje marketingowe dotyczące tego i innych podobnych produktów oferowanych przez naszą grupę spółek (w tym The Warranty Group Services (Isle of Man) Limited, TWG Services Limited i London General Insurance Company Limited), ale użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do nas z prośbą o niewysyłanie takich informacji. Dane użytkownika nie zostaną wykorzystane w żadnych innych celach marketingowych.
 • Niektóre z naszych produktów mogą wymagać poufnego przetwarzania bardziej wrażliwych szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak informacje medyczne. Takie dane będą przetwarzane jedynie w celu wypełniania zobowiązań względem użytkownika i ściśle zgodnie z wymogami dodatkowej ochrony prawnej dotyczącej takich danych.
 • Dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza Unię Europejską w celu zarządzania planem. Przekazywanie danych osobowych użytkownika jest zabezpieczone na mocy standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.
 • Dane osobowe użytkownika będą każdorazowo przechowywane w bezpieczny sposób i traktowane z zachowaniem najwyższego stopnia dbałości, zgodnie z przepisami o ochronie danych UE.
 • Dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne, po czym będą niszczone, gdy tylko nie będą dłużej potrzebne do realizacji zgodnych z prawem celów, do których były gromadzone.
 • Użytkownikowi przysługuje szereg praw w odniesieniu do jego danych, w tym prawo do uzyskania informacji o swoich danych, dostępu do nich, sprostowania, otrzymania swoich danych w formacie umożliwiającym ich przekazywanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i zgłoszenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych.
 • Aby uzyskać kopię zgromadzonych przez nas danych osobowych, uzyskać więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w odniesieniu do jego danych albo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych.
 • Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem Działu relacji z klientem pod adresem e-mail: EU.DPO@thewarrantygroup.com albo pisząc do nas na adres: The Aspen Building, Floor 2, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF
 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Komisarza ds. Informacji albo brytyjskiego organu nadzorczego właściwego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.